Tiêu điểm: Vì sao phát triển điện gió ngoài khơi còn khó?

Đối với một quốc gia được đánh giá có tiềm năng điện gió ngoài khơi tốt nhất khu vực châu Á, mục tiêu của nguồn điện này trong quy hoạch điện VIII của Việt Nam là hoàn toàn có tính khả thi. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy cũng có nhiều thách thức đặt ra, bởi lĩnh vực này còn non trẻ ở nước ta và cần những giải pháp mang tính đột phá.

Theo phân tích của các chuyên gia, năng lượng gió ngoài khơi là nguồn năng lượng tái tạo có triển vọng phát triển lớn ở nước ta. Tốc độ gió trên đại dương thường ổn định và mạnh hơn trên đất liền, nên khả năng tạo ra điện cao hơn so với năng lượng gió trên bờ. Nhưng thách thức lớn nhất cho phát triển nguồn điện này là cần nguồn vốn đầu tư cao hơn rất nhiều so với điện gió trên bờ. Một dự án điện gió ngoài khơi quy mô 500 MW cần khoảng 1,5 tỷ USD (hay 3 tỷ USD/GW) trong khi dự án trên bờ cần ít hơn 100 triệu USD (1,5 triệu USD/MW với quy mô dự án thường dưới 70 MW).

Việc phát triển điện gió ngoài khơi phải gắn với quy hoạch không gian biển quốc gia, vừa bảo đảm tận dụng được nguồn năng lượng tốt, tránh mâu thuẫn lợi ích với các ngành kinh tế và giảm tác động đến hệ sinh thái biển. Nhưng quy hoạch không gian biển đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng.

Về khung chính sách, lộ trình xây dựng và ban hành cơ chế chính sách giá cho các dự án điện gió ngoài khơi cho đến nay chưa được chuẩn bị, thiếu các chỉ dẫn cụ thể và rõ ràng, đặc biệt là quy định như thế nào được gọi là dự án điện gió ngoài khơi, cũng là những khó khăn cần tính tới.

Phát triển ngành công nghiệp điện gió sẽ góp phần giảm thiểu hàng triệu tấn carbon từ nhiệt điện than và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Nhưng trước mắt, cần nhanh chóng tháo gỡ những rào cản về hạ tầng truyền tải, cơ chế chính sách ..để không lãng phí nguồn điện sạch này, đồng thời tạo nền móng vững chắc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện gió trong tương lai.

Kim Thanh - Kim Thoa - Hiền Trang - Trương Tùng - Ninh Tùng