Tìm hiểu không gian văn hoá Khmer với chủ đề "Ấn tượng Miền Tây" tại Hà Nội

Từ nay đến 31/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Ấn tượng miền Tây” với các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu về không gian văn hóa, du lịch miền Tây; các nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là Lễ tái hiện lễ Ok - Om - Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; Giới thiệu nghệ thuật Chầm riêng Chà pây - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; lễ dâng y Kathina. Tại chùa Khmer sẽ có các hoạt động như: Giới thiệu về ngôi chùa Khmer duy nhất giữa lòng thủ đô Hà Nội, các lễ hội gắn với hoạt động phật sự của ngôi chùa tại đây.