Tìm nguyên nhân "nghẽn" giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Cần phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với tồn tại này. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong trong phiên họp tổ sáng 22/10.

Theo báo cáo của Chính phủ, 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỉ lệ 46,7%. Đáng chú ý, số tuyệt đối giải ngân năm 2022 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, c

ác đại biểu cho rằng: Việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu cần phải được Chính phủ lưu ý tìm ra nguyên nhân, hạn chế. Từ đó, đưa ra các giải pháp đẩy nhanh vốn đầu tư công.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Duyên