Tín dụng bất động sản giảm mạnh

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng của nền kinh tế đến cuối tháng 4 tăng trưởng 6,75% so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, riêng tín dụng vào bất động sản không có biến động nhiều kể từ đầu năm nay tới nay.

Theo đó, nguồn vốn tín dụng bất động sản hết quý 1 năm nay tăng khoảng 2,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 2,23 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Khảo sát từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, quy mô ngành bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020-2030 có thể lên đến 22% so với tổng tài sản toàn nền kinh tế. 

Thời gian vừa qua, khi kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản lên cơn sốt lan rộng toàn quốc, giá đất tăng cao nhiều nơi. Và động thái siết van tín dụng vào bất động sản mà nhiều ngân hàng thương mại đang thực hiện thời gian gần đây là cần thiết để hạ nhiệt thị trường. 

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tín dụng bất động sản đã bắt đầu bị siết. Tín dụng đổ vào bất động sản giảm từ trên 26% năm 2018 xuống khoảng 12% năm 2020 và năm 2021, thấp hơn tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thực hiện : Lê Hương

quảng cáo