Tin nóng Quốc hội ngày 27/5: Đề nghị giám sát việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Tỷ lệ người dùng sử dụng dịch vụ công trực tuyến giảm; cần làm rõ “ai đang sinh sống trong nhà ở xã hội; đề nghị giám sát việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ; tổ chức đoàn giám sát không phải tìm sai sót mà nhằm đưa ra giải pháp… là một số vấn đề nổi bật trong phiên làm việc ngày 27/5 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Quyên