Tinh hoa thương hiệu Việt: Nâng tầm thương hiệu Việt thông qua phát triển xanh, bền vững

Phát triển xanh, phát triển bền vững đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày một sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với những thách thức về môi trường và xã hội ngày càng gia tăng, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia có trách nhiệm và bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!