Tính minh bạch của Quỹ bình ổn giá xăng dầu "hầu như không có"

Quy định về Quỹ bình ổn cần đánh giá kỹ, toàn diện làm rõ ưu điểm, nhược điểm. Chỉ thành lập Quỹ trong trường hợp bất khả kháng; xác định rõ trường hợp thành lập, điều kiện thành lập; việc thành lập Quỹ cần có mục tiêu, thời hạn và giải thể Quỹ khi hoàn thành mục tiêu. Đây là ý kiến của một số Đại biểu khi cho ý kiến tại Tổ về Luật Giá sửa đổi chiều 7/11.

Đề cập riêng tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhiều ý kiến nhận định, đây là quỹ đang thiếu minh bạch nhất hiện nay. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước và nguồn hình thành được trích lập thông qua giá mua, do người tiêu dùng chi trả, song lại do doanh nghiệp quản lý và quyết định sử dụng nằm tại cơ quan điều hành; người tiêu dùng không tiếp cận được thông tin về việc sử dụng Quỹ. Trên thực tế, rất nhiều thời điểm quỹ không phát huy được vai trò.

Theo một số đại biểu, việc duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu nên có thời hạn và thời điểm, tiến tới phải vận hành theo thị trường. Cùng với đó, việc điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đòi hỏi linh hoạt, hiệu quả, kịp thời hơn nữa nhất là trong tổ chức thực hiện cần tăng cường trách nhiệm quản lý; đề cao tính công khai, minh bạch trước người dân; có cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng, đúng ý nghĩa thực tế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Dương Dung