Tinh tinh rừng nhiệt đới đã biết đào giếng để lấy nước uống

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Kent, Vương quốc Anh phát hiện thấy, những con tinh tinh trong rừng nhiệt đới đã biết cách đào giếng để tiếp cận nguồn nước sạch hơn.

Theo Sci-News, mọi thứ bắt đầu bởi Onyofi, một con cái trẻ gia nhập cộng đồng từ năm 2015, đã thể hiện kỹ năng tưởng chừng chỉ có ở con người và nhanh chóng được các con khác chú ý. Kể từ đó, một số con tinh tinh Waibira non và con cái trưởng thành khác đã bắt chước hành vi. Không thấy các con đực trưởng thành đào giếng, nhưng chúng thường xuyên sử dụng giếng được các thành viên khác trong cộng đồng đào sẵn. Điều này đã giúp các con tinh tinh "khỏe re" trước tình trạng khô hạn đang bao trùm Đông Phi. Với sự thay đổi ngày càng tăng của khí hậu, hành vi này giúp các cộng đồng như tinh tinh Waibira tiếp tục phát triển. Thú vị hơn, hành vi ban đầu của Onyofi, với thao tác đào giếng rất thành thạo, cho thấy nó phải lớn lên ở một cộng đồng biết đào giếng khác.

Thực hiện : Quang Trịnh