Tổ công tác của đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch

Chiều 21/3, Tổ công tác của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về các chương trình mục tiêu Quốc gia đã làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch để lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo giám sát.

Bộ Văn hoá TT&DL đã ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ triển khai thực hiện. Có hơn 6.700 xã ( 81,7%) đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá. Trong năm 2022 tổng số kinh phí đã giao để triển khai dự án 6 và dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 27 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân kinh phí được giao hết năm 2022 đạt 28,9%.

Qua nghiên cứu báo cáo, Tổ công tác của Đoàn giám sát đề nghị Bộ VHTTDL sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công nhận khu, điểm du lịch nông thôn; công nhận cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nông thôn đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Bổ sung các báo cáo về ưu tiên lồng ghép các dự án, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để góp phần thực hiện nội dung thành phần và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phân công.

Thực hiện : Thanh Hải Việt Hà