Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ công tác của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021-2030” đã làm việc với Bộ Tài chính để lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo giám sát.

Theo báo cáo của Bộ tài chính, đến hết tháng 3/2023 giải ngân vốn đầu tư là 2.436 tỷ đồng đạt 10% kế hoạch. Ước đến hết tháng 4/2023 là 4.927 tỷ đồng đạt 21% kế hoạch. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 19%; chương trình giảm nghèo bền vững đạt 21%, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 24%.

Tổ công tác nhận định báo cáo của bộ chưa làm rõ ưu, nhược điểm của kế hoạch trung hạn 2021-2025. Dó đó, tổ công tác đề nghị Bộ tài chính cần làm rõ thêm vấn đề này. Đồng thời, yêu cầu bộ tài chính làm rõ thêm việc phân bổ ngân sách bảo đảm nguyên tắc tài chính, đầu tư. Lý do chậm phân bổ, giải ngân vốn xuống các địa phương./.

Thanh Hải