Toạ đàm đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội

Ngày 03/03, tại nhà Quốc hội, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội đã tổ chức buổi Toạ đàm lấy kiến đóng góp vào dự thảo Đề án. Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi Toạ đàm.

Các chuyên gia đánh giá cao dự thảo Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu với nhiều điểm mới; tán thành về sự cần thiết, cơ sở xây dựng, mục đích, yêu cầu, phạm vi, cũng như nhiều nội dung được đề cập. Song đi vào cụ thể, để hoàn thiện Nội quy kỳ họp, các ý kiến cũng đề nghị, cần làm rõ lại khái niệm kỳ họp Quốc hội. Cần nhìn nhận đây là hoạt động tập thể, toàn thể của Quốc hội, là hoạt động trung tâm, chủ yếu, để thực hiện các chức năng tối cao của quốc hội. Kỳ họp Quốc hội là hình thức làm việc theo hiến định. Do đó việc tiến hành kỳ họp Quốc hội theo hình thức chia làm 2 đợt hoặc nhiều đợt trực tiếp và trực tuyến cũng cần phải đảm bảo các trình tự, thủ tục, tính pháp lý cao nhất. 

Về kỳ họp bất thường, một số chuyên gia nhận định, đây là chế định cần thiết để một quốc gia có thể phản ứng kịp thời đối với những vấn đề cấp bách của đất nước. Tuy nhiên thời gian và thủ tục tiến hành các kỳ họp của Quốc hội thường được quy định rất chặt chẽ, do đó nên có bộ thủ tục riêng cho kỳ họp bất thường để tránh vi phạm, và không nên quy định về các nội dung của kỳ họp bất thường. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia, đại biểu cũng cho ý kiến đóng góp vào một số nội dung khác như: văn hoá nghị trường; về thời hạn gửi tài liệu đến cơ quan thẩm tra; về thí điểm thực hiện giải trình ý kiến ở Tổ trước phiên thảo luận tại Hội trường; về tăng cường vai trò của Chủ tọa, người điều hành kỳ họp; về trách nhiệm trình, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về nhân sự, cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại buổi toạ đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc, trí tuệ của các chuyên gia, đại biểu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án khẩn trương tổng hợp các ý kiến đóng góp, có báo cáo giải trình, tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện Đề án và thực hiện các thủ tục tiếp theo để báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022.

Thực hiện : Dương Dung Quang Sỹ