Chuyên gia góp ý về vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Để phục vụ cho công tác tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động trình Quốc hội tại Kỳ họp tới, sáng 03/03 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thường trực Ủy ban tổ chức buổi “Tọa đàm tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động”. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực Quốc phòng, an ninh. Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10 năm 2021. Tại kỳ họp, đã có 299 đại biểu thảo luận, cho ý kiến. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về cơ bản sau khi chỉnh lý, các quy định trong dự thảo Luật đã đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình, đánh giá cao. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu nghiên cứu, làm rõ và tiếp tục chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật.

Tại cuộc Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học nhà khoa học có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và tổ chức hoạt động thực tiễn trong lực lượng vũ trang nhân dân và lĩnh vực lập pháp đã qua tập trung góp ý về: Giải thích từ ngữ trong dự thảo để làm rõ nội hàm các khái niệm như “Biện pháp vũ trang”, “sử dụng biện pháp vũ trang”.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động, trong đó dự thảo quy định Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân, thuộc Công an nhân dân Viêt Nam, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Một số nội dung khác như: nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động; Điều động Cảnh sát cơ động; Huy động người, phương tiện, thiết bị; Vào trụ sở, nơi ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động cũng được các chuyên gia góp ý vào dự thảo luật để các quy định bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất với pháp luật có liên quan, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm tính khả thi, đúng quy định, góp phần xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thực hiện : Khắc Phục Trương Tùng