• 1706 lượt xem
  • 07:20 04/12/2023
  • Văn hóa

Tọa đàm ra mắt cuốn sách “Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh”

Với quan niệm đạt đỉnh cao dựa vào tri thức, nhà Xuất bản Đại học Quốc gia vừa cho ra mắt cuốn sách “Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách đã thu hút đông đảo nhân sỹ trí thức.

Cuốn sách "Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh" không chỉ công bố các kết quả nghiên cứu, những thảo luận trao đổi chuyên sâu và những thông tin hữu ích về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam mà còn là một hành trình khám phá những cơ hội và thách thức mà đất nước đang đối mặt, cũng như những chiến lược và giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh".

Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, cuốn sách mang lại cái nhìn toàn diện về thực tế kinh tế của Việt Nam và những thách thức đặt ra. 

Sự có mặt các nhân sĩ trí thức Hà Nội tại buổi tọa đàm - ra mắt sách không chỉ khẳng định giá trị cuốn sách và còn cho phép chúng ta hy vọng về sự dấn thân thân của tầng lớp trí thức vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Hạnh Thủy -

Minh Công