Toàn cảnh Quốc hội 1/11: Thể chế tốt, tiền sẽ đẻ ra tiền

Thể chế tốt thì khai thông nguồn lực, giúp tiền đẻ ra tiền. Còn thể chế tồi thì có tiền cũng không tiêu được; Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật qua rà soát phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo không nhiều. Có nội dung được cho là vướng mắc, song thực chất là do nhận thức; Xin 6 tầng mà xây 9 tầng, xin để phục vụ cho nhu cầu cá nhân mà lại kinh doanh cho thuê. Đây là vi phạm pháp luật; Không thể bắt ngày nay giống ngày xưa… là một số phát ngôn nổi bật trong phiên họp ngày 1/11 của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số