Toàn cảnh Quốc hội 22/11: Tòa án là “ông Bao Công”, cần có quyền thu thập chứng cứ

Tòa án là “ông Bao Công”, cần có quyền thu thập chứng cứ; Người dân không mong đại biểu Quốc hội chỉ làm công tác “bưu tá”; Tòa án là cơ quan quyền lực mà thu thập chứng cứ còn khó khăn, huống hồ giao cho người dân… là một trong số những phát ngôn nổi bật trong phiên họp sáng 22/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nhật Linh