Toàn cảnh Quốc hội 30/10: Có vốn mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân

Việc phân cấp phân quyền chưa đến nơi đến chốn, dưới thì chờ trên, trên bảo dưới cứ làm đi nhưng dưới sợ; Có vốn mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay người dân là có lỗi với dân; Xây dựng nông thôn mới còn nặng thành tích để “bằng chị, bằng em”... là một số phát ngôn nổi bật trong phiên họp ngày 30/10 của các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nhật Linh