Tốc độ giảm đơn vị sự nghiệp công lập đang chậm lại

Tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã có buổi làm việc với Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh: việc giám sát nhằm làm rõ kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách của từng Bộ, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất của các Bộ.  

Qua báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tương đối tốt trong giai đoạn 2015 - 2021 với tỷ lệ giảm đạt trên 13 %. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ giảm đơn vị sự nghiệp công lập đang chậm lại và cho đến nay chỉ mới đạt 1,75%.

Đề nghị Bộ Nội vụ đánh giá, làm rõ những yếu tố thuận lợi để đạt được kết quả cao trong giai đoạn 2015 - 2021; đánh giá về khả năng thực hiện mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 và những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục để thực hiện được mục tiêu Nghị quyết số 19 của Trung ương đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Hồng Dũng