Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu toàn Quốc hội Nông dân Việt Nam

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đến dự và chỉ đạo có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Hà Nội và các địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trong những kết quả và thành tích đó, có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ. Tổng bí thư khẳng định vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét. Việc Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động nông dân đối thoại với Thủ tướng Chính phủ và cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng mang nhiều ý nghĩa chính trị và xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn; thôi thúc, cổ vũ các tầng lớp nông dân hăng hái đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Tổng Bí thư đề nghị, Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để đánh giá thật đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả cao cho hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ tới. 

Thanh Hải -

Anh Đức