Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không gương mẫu, giữ mình thì đừng tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Sáng 27/04, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực.  

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can, truy tố 742 vụ/1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.  Đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, những công việc đã làm trong thời gian vừa qua là rất nghiêm túc, với khối lượng công việc lớn và rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt. Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài như: đất đai, tài chính, thị trường chứng khoán…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, vừa qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa thêm yếu tố tiêu cực vào chứ không phải chỉ có phòng, chống tham nhũng. Tiêu cực ở đây rất rộng nhưng chủ yếu là sự suy thoái về phẩm chất, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bước đầu đã làm rõ một số vụ việc tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian qua, từ thực tế của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hay và hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Cứ có dấu hiệu là Ủy ban Kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Đây là kinh nghiệm hay, đúng nguyên tắc, làm về kỷ luật Đảng trước, rồi đến kỷ luật về hành chính và đến hình sự. Phát hiện mới này phù hợp với đường lối, thực tiễn đã chứng minh là đúng và có kết quả tốt. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các vụ án đã được xử lý nghiêm nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn và giữ được nhiều cán bộ, nhưng cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. 

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: “Tài sản thu hồi được cũng rất lớn. Nhưng cái lớn nhất là tạo được, củng cố được, tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đồng thời tin thêm, trông chờ đòi hỏi thêm vào hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Chúng ta càng phải làm việc này cho tốt càng, phải gương mẫu giữ gìn mình cho tốt. Nếu không thì đừng tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Không thể tay đã nhúng chàm rồi mà tham gia vào đây”.

Về công việc sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp và nhuần nhuyễn.