Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Cũng trong chiều nay 31/10, Tại Đại lễ đường nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Huân chương Hữu nghị - Huân chương đối ngoại cao nhất của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, hôm nay Đảng và Nhà nước Trung quốc tổ chức trang trọng lễ trao tặng Huân chương hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn tốt, chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên định chủ nghĩa Mác, kiên định duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc và Việt Nam, là người định hướng và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung quốc Việt nam trong thời đại mới, được củng cố tin cậy về mặt chính trị, không ngừng được tăng cường, hợp tác thực chất tiếp tục đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả hai Tổng Bí thư đều cho rằng nên kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Trên hành trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của hai nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc nguyện cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa tốt mối tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo thế hệ trước như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân gây dựng và dày công vun đắp cùng nhau định hướng cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam giành được sự phát triển to lớn hơn.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao tặng Huân chương cao quý này không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân Tổng Bí thư, mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin rằng, phần thưởng cao quý này sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với việc hai bên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cá nhân Tổng Bí thư cùng với tập thể lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam cố gắng làm hết sức mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh hiện đại và cùng với nhân dân Trung Quốc anh em kết thành một khối đoàn kết thống nhất và xây đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi đời đời, bền vững, vừa là đồng chí vừa là anh em.