Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp toàn quyền Australia

Chiều 4/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài David Hurley, Toàn quyền Australia đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sau khi nghe ngài Toàn quyền trao đổi về kết quả cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam và các hoạt động của Đoàn, Tổng Bí thư nhất trí với phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những dấu mốc mới cao hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, đều nằm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năng động, đặc biệt tại Australia có một cộng đồng người Việt trên 300 nghìn người đang sinh sống, làm việc và học tập, đề nghị Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, đề nghị hai bên đẩy mạnh quan hệ chính trị, giao lưu các đoàn cấp cao, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết và thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế.

Ngài Toàn quyền thông báo kết quả hội đàm và hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam, trong đó hai bên đã trao đổi về định hướng và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, khai thác khoáng sản, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là chủ trương phù hợp với mong muốn và năng lực của Australia, nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Ngài Toàn quyền mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp để cùng nhau xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng, tự cường, tôn trọng luận pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng khuôn khổ quan hệ mới.