Tổng Cục thuế sắp kiểm tra hồ sơ thuế của 42 doanh nghiệp

Tổng Cục thuế vừa công bố kế hoạch kiểm tra chuyên ngành 42 doanh nghiệp năm 2023. Đây là những doanh nghiệp quy mô lớn, tiềm ẩn rủi ro về thuế như doanh thu, chi phí, lợi nhuận tăng, giảm đột biến…

42 doanh nghiệp (DN) trong danh sách ngành thuế sắp kiểm tra nằm trải dài trên cả nước, ở nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản, xây dựng, dược phẩm. Trong đó, có 15 DN thuộc quản lý của Cục Thuế Hà Nội, 18 DN thuộc quản lý của Cục Thuế TPHCM. Số DN còn lại thuộc các cục thuế như Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Kiên Giang… Việc kiểm tra gồm hồ sơ thuế tại cơ quan thuế và hồ sơ tại trụ sở người nộp thuế.

Dự kiến, việc kiểm tra thuế sẽ thực hiện từ nay đến cuối năm 2023. Sau khi có kết quả kiểm tra, cơ quan thuế sẽ công bố trên trang web của Tổng Cục thuế. 

Đây là việc kiểm tra chuyên ngành theo định kỳ hằng năm. Theo Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế, DN tự kê khai, còn cơ quan thuế hậu kiểm. Hồ sơ thuế đã được cục thuế trực tiếp quản lý kiểm tra thì Tổng Cục thuế không kiểm tra nữa. Những trường hợp cục thuế chưa kiểm tra, Tổng Cục thuế sẽ kiểm tra trong đợt này. 

(*) Nguồn: Tiền Phong

Thùy Anh