Tổng dân số Nhật Bản giảm năm thứ 13 liên tiếp

Chính phủ Nhật Bản công bố dữ liệu cho thấy tính đến 10/2023, dân số nước này giảm 595.000 người so với năm trước đó, xuống còn 124.352.000 người. Đây là năm thứ 13 liên tiếp dân số của đất nước Mặt Trời mọc giảm.

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy xã hội Nhật Bản đang bị già hóa nhanh chóng là số người từ 65 tuổi trở lên tăng, chiếm mức cao kỷ lục 29,1% tổng dân số. Mặt khác, số người dưới 15 tuổi chiếm 11,4% tổng dân số - mức thấp kỷ lục.

Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và dân số quốc gia Nhật Bản ước tính, nhân khẩu bình quân 1 hộ gia đình ở nước này dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2 người vào năm 2033. Dự kiến vào năm 2050, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình sẽ cao kỷ lục, nguyên nhân của xu hướng này được cho là do số người chưa lập gia đình ngày càng tăng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam