2016-2020: Hơn 2 nghìn tỷ đồng cho các chương trình khoa học trọng điểm

Ngày 13/12, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đến nay 97% các nhiệm vụ KH và CN đã hoàn thành, trong đó nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

Giai đoạn 2016-2020, 257 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được triển khai bởi hơn 9700 cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học đầu ngành đến từ 155 đơn vị chủ trì, hàng trăm tổ chức trong và ngoài nước phối hợp nghiên cứu với tổng kinh phí 2.145 tỷ đồng

Kết quả đạt được của 6 chương trình về khoa học công nghệ đã tạo ra 469 loại sản phẩm dạng 1, trong đó có 103 loại thiết bị máy móc, 85 loại vật liệu, 31 dây chuyền công nghệ, 69 là các mẫu, mô hình , 136 loại sản phẩm hàng hóa có thể tiêu thụ. Các nghiên cứu trong chương trình có giá trị khoa học cao ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đề xuất mô hình, cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ cho các chương trình giai đoạn tiếp theo.