Tổng kết chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh 2022

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ tổng kết chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2022 tại thôn Thanh Niên Lập Nghiệp, xã Ia Lốp , huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Trong năm 2022, đã có 101.000 cây xanh được trồng mới, vượt kế hoạch 51.000 cây. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk trồng mới 76.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn với diện tích hơn 63 hecta tại huyện Ea Sup. Tại tỉnh Đắk Nông thực hiện trồng mới 25.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn với diện tích hơn 14 hecta tại huyện Đắk Glong. Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua 2 năm thực hiện cho thấy, đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp từ khâu phân tích, lựa chọn địa bàn đến khâu khảo sát, xây dựng phương án và triển khai trồng mới cây xanh. Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, tầm quan trọng của bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, hướng đến sự phát triển bền vững, hài hoà giữa bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và đảm bảo sinh kế cho người dân.

Kim Liên