Tổng thống Hàn Quốc sẽ lắng nghe ý kiến người dân nhiều hơn

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/4 đã đưa ra phát biểu chính thức dầu tiên về kết quả tổng tuyển cử ngày 10/4. Ông nhấn mạnh sẽ tích cực trao đổi nhiều hơn nữa, lắng nghe ý kiến người dân với thái độ khiêm tốn và linh hoạt.

Tổng thống Yoon Suk-yeol thừa nhận, trong hai năm cầm quyền, chính phủ đương nhiệm dù đã nỗ lực để điều hành quốc gia song vẫn chưa thể tạo ra được sự thay đổi rõ nét để người dân có thể cảm nhận được.

Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định cam kết của chính phủ sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, trình bày rõ ràng và tích cực trao đổi về dự toán ngân sách, dự luật cần thiết để ổn định dân sinh.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nêu rõ quan điểm tiếp tục theo đuổi những cải cách lớn vì tương lai của đất nước và sẽ không ngừng cải thiện cơ cấu. Theo đó, chính phủ đương nhiệm sẽ tiếp tục theo đuổi 3 cải cách lớn là lao động, giáo dục và lương hưu cũng như cải cách y tế. Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ quan tâm và lắng nghe những ý kiến hợp ý trong quá trình triển khai chính sách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương