Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gặp mặt nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN Bùi Văn Cường chủ trì buổi gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN để triển khai các hoạt động trong năm 2022 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Trong năm 2022 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN sẽ thúc đẩy hoạt động với các nước trong khu vực ASEAN, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước; tăng cường tin cậy chính trị; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đó, Nhóm sẽ tổ chức họp tại các Kỳ họp Quốc hội, tổ chức hoạt động tiếp xúc, giao lưu với Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán các nước trong khu vực ASEAN tại Hà Nội nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN Bùi Văn Cường nêu rõ, việc giao lưu hữu nghị giữa nghị sĩ các nước có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa các nghị sĩ, là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng thiết thực hơn. Trong tổng thể đó, quan hệ ngoại giao của Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước ASEAN là một trong những kênh hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng chính sách, pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp các nước thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN đề nghị, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, thiết kế chương trình hoạt động của Nhóm đạt hiệu quả cao nhất, qua đó để Nhóm là cầu nối giao lưu, góp phần tăng cường mối quan hệ của Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước ASEAN.

Thực hiện : Hoàng Hương Vũ Hiếu