Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Các nội dung của kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23/5. Quốc hội sẽ họp tập trung trong 19 ngày để xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự an luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Phóng viên: Thưa Tổng thư ký Quốc hội, kỳ họp Quốc hội lần này dự kiến xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại các phiên họp Thường vụ cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhiều lần nhấn mạnh, chỉ trình Quốc hội những gì được chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng. Xin ông cho biết, công tác chuẩn bị về nội dung cho kỳ họp đã được tiến hành như thế nào?

Ông BÙI VĂN CƯỜNG - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Thời gian vừa qua thực hiện kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thì chúng ta đã triển khai tích cực các nhiệm vụ nhất theo Kế hoạch số 81 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thì với phương châm từ sớm từ xa và với cách làm tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp Quốc hội cũng như các quyết định Quốc hội sẽ phải thông qua. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo sát sao, Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tích cực khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và cơ quan chuẩn bị các nội dung để thảo luận, trao đi đổi lại thống nhất rất kỹ lưỡng. 

Về xây dựng pháp luật, chúng ta sẽ thông qua 5 bộ luật sửa đổi bổ sung, cho ý kiến lần đầu đối với 6 bộ luật khác. Về giám sát tối cao, chúng ta cũng giám sát về bộ luật rất quan trọng đó là luật quy hoạch. Về quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước chúng ta cũng xem xét, quyết định 5 dự án giao thông quan trọng mà Quốc hội phải bấm nút thông qua. Đấy là những vấn đề quan trọng và nhiều nội dung khác. Tổng quan chung việc chuẩn bị cho nội dung kỳ họp đã được tiến hành kỹ lưỡng và đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật.”

Phóng viên: Có thể thấy khối lượng công việc tại kỳ họp này là khá lớn, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật. Xin ông cho biết công tác giải trình, tiếp thu cũng như chuẩn bị như thế nào để các dự án luật được thông qua đảm bảo chất lượng?

Ông BÙI VĂN CƯỜNG - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Hiện nay chúng ta cũng đang có những cải tiến, cải tiến ở việc khi thảo luận tại tổ thì Ban thư ký Quốc hội tổng hợp các ý kiến và chuyển đến cơ quan soạn thảo để có giải trình tiếp thu bước đầu những ý kiến đại biểu nêu trước khi ra hội trường. Từ đó những vấn đề được giải trình, tiếp thu thì đại biểu có thể không nhắc lại nữa, tập trung cho những nội dung mới, những vấn đề cần phải quan tâm hơn. Rõ ràng chất lượng sẽ tốt hơn. Hay báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, và phải gửi cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc cần thiết phải họp Thường vụ cho ý kiến vào những giải trình tiếp thu ấy xem đã xác đáng chưa; đảm bảo yêu cầu chưa hay giải trình thuyết phục chưa. Khi đã thuyết phục, bảo đảm xem xét kỹ lưỡng vấn đề rõ ràng chất lượng sẽ được nâng cao.”

Phóng viên: Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn. Xin ông cho biết những nhóm vấn đề nào sẽ được lựa chọn để chất vấn. Với việc dự kiến sửa đổi nội quy kỳ họp, đợt chất vấn này có gì khác so với các lần trước?

Ông BÙI VĂN CƯỜNG - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Chắc chắn việc chất vấn sẽ được phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng, hơi thở  cuộc sống và những vấn đề mà xã hội quan tâm thì đại biểu quan tâm và đại biểu quan tâm thì chất vấn sẽ được nêu. Hiện nay theo quy trình xây dựng pháp luật và theo đúng quy định pháp luật thì đến đúng thời điểm này nội dung gì chất vấn chúng ta chưa có, mới đang gửi xin ý kiến các cơ quan, đặc biệt xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. Thứ hai là phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội sau khi tổng hợp hết lại bắt đầu xin ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để xem xét, lựa chọn. Như đại biểu đặt ra rất nhiều vấn đề có thể tới vài chục vấn đề thì sau đó các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được xin ý kiến và sẽ cân nhắc đánh giá các góc độ để bỏ phiếu chọn ra mấy vấn đề. Tinh thần là đến khoảng giữa kỳ họp chúng ta sẽ biết chất vấn cái gì, quy trình đang phải tiến hành. 

Về Nội quy kỳ họp, kỳ này cơ quan soạn thảo cũng đề nghị muốn tiến hành sớm tuy nhiên theo Kế hoạch số 81 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì Nội quy kỳ họp này sẽ được chuyển xuống Kỳ họp thứ 4. Do vậy đến Kỳ họp thứ 4 mới tiến hành sửa đổi Nội quy kỳ họp. Từ nay đến Kỳ họp thứ 4 chúng ta tiếp tục hoàn thiện cho Nội quy ngày càng tốt hơn.”

Thực hiện : Hoàng Hương Quang Sỹ