Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 19/6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan báo chí.

Tại các cơ quan, đơn vị báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trân trọng chuyển lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các đơn vị. 

Thăm và chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền tải những quyết sách của Quốc hội đến với cử tri và Nhân dân cả nước. Đồng thời, mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chúc mừng tập thể ban lãnh đạo, đơn vị Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội mong muốn, VTV tiếp tục chú trọng tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin về hoạt động của Quốc hội đến cử tri và Nhân dân cả nước.

Tới thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chân thành cảm ơn Bộ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, định hướng kịp thời đối với báo chí trong tuyên truyền hoạt động của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội mong rằng, Bộ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quản lý báo chí; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, truyền thông

Chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, với vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến với Quốc hội, nhất là những đóng góp trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục có nhiều sáng kiến hơn nữa trong tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin về hoạt động của Quốc hội tới đông đảo cử tri, Nhân dân và đồng bào ở nước ngoài.

Hoàng Hương -

Trương Tùng