TP HCM lập đoàn giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

Tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chánh VP Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã thành lập các đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm và trong tuần tới sẽ giám sát tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn.

TPHCM có 1.834 trường học có bếp ăn bán trú; 487 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp. Sở GD&ĐT TPHCM đã kí liên tịch với Ban An toàn Thực phẩm TP, thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát các bếp án trong nhà trường. Sở cũng chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát việc chế biến, xây dựng giá thành bữa ăn hàng ngày trong trường học. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm mọi yếu tố liên quan đến an toàn nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn.

Ông HỒ TẤN MINH - Chánh VP Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM: “Hiện tại với sự chỉ đạo của UBND TP, ngành Giáo dục đã thành lập các đoàn đi giám sát các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với đơn vị có học sinh tiểu học, mầm non, chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra, trong tuần này và tuần sau để nắm lại tình hình đảm bảo ATTP theo đúng quy định được quy định tại Điều 28, 28, 30 trong luật”

Trong tháng 10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức hơn 12 lớp tập huấn cho hơn 24.000 chuyên viên phụ trách y tế học đường về đảm bảo an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện các phần việc trong bếp ăn học đường./

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Ái