TP. Hồ Chí Minh: Công tác tiếp công dân tại cơ sở đang bị quá tải

Địa phương có diện tích lớn, đông dân và có nhiều dự án đất đai chậm trễ, công tác tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại huyện Bình Chánh đang dần trở nên quá tải. Đây là thực trạng được nêu ra tại buổi Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ 01/07/2016 đến 01/07/2021 của đoàn Đai biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh chiều 01/03.

Với diện tích khoảng 253 km2, Bình Chánh là đơn vị hành chính có địa bàn rộng, dân số đông của TPHCM. Đặc biệt, đây cũng là nơi có nhiều vướng mắc liên quan tới dự án chậm triển khai. Do đó, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân trên địa bàn rất lớn.

Ông NGUYỄN VĂN TÀI, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM: "Trong thời gian 5 năm, huyện nhận được 9.439 đơn, trung bình khoảng 1.887/năm. Số này rất lớn. Trong khi đó ban tiếp công dân của huyện chỉ có 3 nhân sự và thanh tra của huyện chỉ có 10". 

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM:Ngoài các nội dung mà người dân phản ánh liên quan tới các dự án đất đai xây dựng, tranh chấp khiếu nại thì còn khiếu nại liên quan tới gói hỗ trợ covid. Như vậy hiện nay xã rất là quá tải”. 

Để giải quyết tình trạng này, cần xem xét việc uỷ quyền cho cấp dưới được phép thay chủ tịch tiếp, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đã được nhiều đại biểu đề đạt. 

Ông NGUYỄN VĂN TÀI, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM:Trong cấp giấy, khiếu nại quy định hành chính, trong bồi thường của huyện thì hầu như tuần nào cũng phải đối thoại ít nhất là 3 vụ việc. Cái này rất lớn. Kiến nghị đề xuất của huyện là xem xét có thể uỷ quyền cho thành viên uỷ ban”. 

Bà CHÂU THỊ MỸ QUYÊN, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM:Theo quy định là chủ tịch phải tiếp nhưng em cũng kiến nghị là nên cho cấp phó trong lĩnh vực phụ trách”.

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM:Không phải tự nhiên mà Luật và các vị ĐBQH đề nghị phải giao cho các vị chủ tịch tiếp mà không uỷ quyền ở chỗ này bởi vì nếu mà uỷ quyền sẽ có tình trạng là đồng chí chủ tịch huyên không bao giờ tiếp dân”.

Với tinh thần đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết_Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM đề nghị phải tiếp tục duy trì việc tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị theo quy định của pháp luật; đồng thời, cần nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân.
 

Thùy Vân