TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu hút khoảng 300 bác sĩ và 100 điều dưỡng, hộ sinh vào tuyến y tế cơ sở mỗi năm

Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dânThành phố ban hành Nghị quyết về Chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực y tế xã phường, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025 trong kỳ họp chuyên đề thứ 5 được tổ chức vào sáng 7/4.

Theo đó, đối tượng áp dụng trong thời gian tham gia chương trình thí điểm gồm Bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm thực hành tại Bệnh viện đa khoa gắn với Trạm Y tế, mức hỗ trợ 60 triệu đồng trong 18 tháng; điều dưỡng, hộ sinh đang trong thời gian tham gia thực hành tại Trạm Y tế, mức hỗ trợ 30 triệu đồng trong 9 tháng.  Đồng thời để bổ sung thêm nguồn nhân sự cho Trạm Y tế, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh  đề nghị ngoài tuyển dụng với đối tượng trong độ tuổi lao động, cần huy động  người lao động cao tuổi, có chuyên môn y tế thực hiện công việc mang tính thời vụ, tạm thời. Kinh phí dự toán cho các đối tượng này  là 81.480 tỷ đồng/năm. 

Với Nghị quyết này, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh dự kiến hằng năm sẽ thu hút khoảng 300 bác sĩ và 100 điều dưỡng, hộ sinh bổ sung vào tuyến y tế cơ sở. Sau khi được thảo luận, Nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thông qua vào chiều nay.

Thùy Vân