TP. Hồ Chí Minh: Tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch chưa nhận được hỗ trợ

Nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 24/8/2021, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu nhưng tới nay, còn nhiều trường hợp chưa nhận được hỗ trợ.

Đánh giá cao tính kịp thời của Nghị quyết 12 Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá X trong việc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, tuy nhiên các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng khi liệt kê chi tiết cho từng nhóm, từng loại hình để được hưởng các mức hỗ trợ cụ thể vẫn còn thiếu so với thực tiễn. 

PGS.TS TĂNG CHÍ THƯỢNG - Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: "Khi liệt kê chi tiết cho từng nhóm để được hưởng từng mức cụ thể. Nhưng bây giờ chúng ta bình tâm nhìn lại thì liệt kê phần 2 của nghị quyết thì chưa đủ so với thực tiễn”

Bên cạnh đó, việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết còn nhiều sai sót, chưa đồng đều, thống nhất ở các địa phương. Do đó, đại biểu để nghị cần rà soát, kiểm tra lại công tác chi hỗ trợ thời gian qua để điều chỉnh cho đúng và kịp thời. 

Bà PHAN THỊ THẮNG - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh: “Chúng ta sẽ thực hiện khảo sát, rà soát lại tất cả các nội dung chi thực tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua cho các đối tượng này. Chúng ta tổng hợp lại cụ thể và Thành phố sẽ chủ trì Nghị quyết 12 để cân đối kinh phí. Nếu không đảm bảo cần xét và bổ sung thì Thành phố sẽ trình vào kỳ họp tới.”

Đồng thời để tiếp tục thu hút thêm lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19, tại kỳ họp thứ 5 lần này,  Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch trên địa bàn. Mức kinh phí dự kiến trong năm 2022 là 228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái