TP.HCM: Bệnh viện không được để người bệnh phải mua thuốc bên ngoài

Trong văn bản gửi giám đốc các bệnh viện công lập trực thuộc ngày 6/7, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư 13 (khung giá và phương pháp định giá khám bệnh theo yêu cầu) và Thông tư 14 (quy định, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa…) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, không để họ phải mua thuốc bên ngoài.

Theo đó, để tránh tình trạng thiếu thuốc, các bệnh viện cần phải chủ động lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi gói thầu đang thực hiện hết hiệu lực ít nhất 3 tháng; đồng thời phải có kế hoạch dự trữ thuốc, đảm bảo việc cung ứng cho công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn; lựa chọn nhà thầu ngay khi được Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, các bệnh viện cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chú trọng kiểm soát kê đơn, sử dụng thuốc, kiểm tra phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế.

Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chủ động rà soát, củng cố quy trình khám, cấp giấy khám sức khỏe nói chung, khám sức khỏe lái xe nói riêng và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động; đồng thời phải có kế hoạch dự trữ thuốc, đảm bảo việc cung ứng cho công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

(*) Nguồn: VTC News

Hoàng Yến