• 1956 lượt xem
  • 14:14 09/07/2022
  • COVID-19

TPHCM: Bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đặc thù tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Phó chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Sở này đang phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, bổ sung các đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid – 19 để được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch

Về việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viện cho lực lượng tuyến đầu tham gia  phòng, chống dịch Covid-19, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết theo Nghi quyết số 12/2021, ngày 24-8 của Hội đồng nhân dân TPHCM có năm nhóm đối tượng được hưởng chính sách; trong đó nhóm đối tượng là tình nguyện viên thì chỉ tình nguyện viên có chuyên môn y tế, tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F1, F2 theo yêu cầu cách ly tập trung thì được hưởng chính sách đặc thù.

Bà LÊ THIỆN QUỲNH NHƯ – Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM:Thực tế còn rất nhiều tình nguyện viên khác tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả bằng những hoạt động thiết thực như lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0… thì chưa được hưởng chính sách đặc thù này.”

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã họp với các cơ quan liên quan, rà soát các đối tượng để bổ sung. Hiện mới chỉ có 38 cơ quan đơn vị báo cáo./
 

Hữu Ái