TP.HCM chấn chỉnh hoạt động các trường ngoài công lập

Ngày 25/9, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động giáo dục các trường ngoài công lập.

Theo đó, yêu cầu các trường tư thục có vốn trong nước phải tách biệt hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động của nhà trường về huy động vốn, phát hành trái phiếu, ký hợp tác đầu tư tài chính.

Đối với trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, thay đổi về một trong các nội dung được cấp phép (địa điểm hoạt động giáo dục, nội dung hoạt động giáo dục…), đơn vị phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh và gửi về Sở GD&ĐT xem xét và thẩm định quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục (vốn trong nước), khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục.

Sau thời hạn 2 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường trung học (vốn trong nước) không được cho phép hoạt động giáo dục thì Sở GD&ĐT báo cáo UBND TP quyết định hủy bỏ quyết định cho phép thành lập trường.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh, không tổ chức quảng cáo và tuyển sinh tại địa điểm chưa được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động giáo dục. Các trường phải tuyển sinh số lượng đúng với số lượng được giao chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về việc tuyển sinh không đúng quy định.

(*) Nguồn: VTC

Việt Bắc