TPHCM: Cơ hội phát triển ngành công nghiệp vi mạch điện tử từ NQ 98

Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của TPHCM cũng nêu rõ ngành ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược vào thành phố, trong đó có Đầu tư dự án trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn... Cơ hội này sẽ tạo điều kiện cho TPHCM đào tạo nguồn nhân lực; phát triển thị trường vi mạch điện tử; vận hành và khai thác có hiệu quả thành tựu của các nhà thiết kế; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ vi mạch và thiết bị và xây dựng các giải pháp dùng các sản phẩm vi mạch nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch điện tử.

Công nghiệp vi mạch là ngành công nghệ cao, đem lại nhiều giá trị gia tăng, là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển mạnh và bền vững của các ngành công nghiệp khác. Để phát triển ngành điện tử và vi mạch, TP.HCM đã thực hiện Đề án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ vi mạch và thiết bị, giải pháp vi mạch Việt giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Song song với việc thu hút các dự án của những tập đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có công nghệ nguồn về lĩnh vực vi mạch, điện tử đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đã ươm tạo được khoảng 10 doanh nghiệp vi mạch điện tử. Ngoài ra, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng

Với tầm quan trọng của ngành công nghiệp điện tử và vi mạch, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và cơ chế thông thoáng. TPHCM với cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 sẽ là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn đầy tiềm năng.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền