TPHCM còn 1.030ha đất chưa sử dụng

TP.HCM còn 1.030ha đất chưa sử dụng, cần các quy định thực chất thay vì hình thức. Đây là thông tin được ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đưa ra tại hội thảo khoa học "Quản lý đất đai trên địa bàn TP.HCM: Thực trạng và giải pháp".

Báo cáo thực trạng biến động đất đai trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, tổng diện tích tự nhiên của toàn TP năm 2021-2022 là 209.539ha. Diện tích đất chưa sử dụng của thành phố là 1.030ha, chiếm 0,49% diện tích tự nhiên.  

Để phát triển đất đai trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tiễn, ông Thắng đề xuất sớm hoàn thành việc xây dựng, ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mang tính chất “khung pháp lý” điều chỉnh các hoạt động sử dụng đất trong các lĩnh vực: Tài sản công, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Việc xây dựng pháp luật nên hướng đến các quy định mang tính “thực chất” thay vì các quy định pháp luật mang tính “hình thức”.

Đối với việc  xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc Nhà nước thu hồi đất hiện nay vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện. Nguyên nhân chủ yếu là bồi thường, hỗ trợ mà giá trị chưa tương xứng với giá thị trường.

Theo Sở Tài nguyên và môi trường TPHCM, giải pháp hợp lý nhất là thực hiện bồi thường, hỗ trợ bằng đất cùng loại hoặc đất khác loại. Tuy nhiên, giải pháp này chưa thể thực hiện vì không được quy định trong Luật Đất đai 2013. Do vậy, cần định giá cụ thể toàn bộ khu vực dự án ngay khi quy hoạch được phê duyệt và đó là giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy -

Đỗ Khoan