TPHCM di dời khẩn cấp người dân khỏi chung cư hư hỏng nặng

UBND TPHCM vừa giao UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xử lý đối với các chung cư cấp D (tức chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm) trên địa bàn quản lý.

UBND các quận-huyện và thành phố Thủ Đức được giao phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xử lý đối với các chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn quản lý, cần thực hiện di dời khẩn cấp người dân đến nơi ở mới an toàn.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND TP.HCM xem xét, xử lý theo đúng quy định. Số liệu thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, trên địa bàn TP.HCM có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Trong đó, qua kiểm định chất lượng, có 15 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm).

Truyền hình Quốc hội Việt Nam