TPHCM điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, số vốn hơn 1000 tỷ đồng

Nhằm sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của TP và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, năm 2024 UBND TP đề nghị điều chỉnh tăng hơn 1.112,5 tỷ đồng để bố trí vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư; các dư án chuẩn bị đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư; các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại cùng kỳ họp. Điều chỉnh giảm số vốn hơn 1.112,5 tỷ đồng theo đề xuất của các đơn vị cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố tập trung …

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP đề nghị điều chỉnh giảm hơn 2.441,9 tỷ đồng cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và không còn nhu cầu sử dụng vốn. Thống nhất phương án cân đối bố trí hơn 2.441,9 tỷ đồng này cho các dự án đủ điều kiện bổ sung. 

UBND TPHCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩ nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian đã được có quan có thẩm quyền quy định, hạn chế dàn trải, kéo dài và không để nợ đọng xây xựng cơ bản. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Vân -

Phạm Tiến