TPHCM dự toán gần 122,5 tỷ đồng cho công an xã bán chuyên trách

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật, khắc phục những hạn chế, bất cập, kịp thời tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM đã quyết nghị thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp cho công an xã bán chuyên trách được bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tại các ấp thuộc 5 huyện trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, mỗi ấp được bố trí 01 công an xã bán chuyên trách tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1, loại 2 được bố trí 02 người. 

Mức phụ cấp cho lực lượng này có trình độ đại học tương đương hệ số 2,34, trình độ cao đẳng tương đương hệ số 2,10 lần, trình độ trung cấp hoặc chưa qua đào tạo tương đương hệ số 1,86 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức phụ cấp hàng tháng được hưởng theo quy định, công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện với mức 18% của phụ cấp hiện hưởng, tiếp tục mua BHYT tự nguyện thay cho chế độ hỗ trợ tiền khám chữa bệnh trong thời gian làm nhiệm vụ. 

Dự toán kinh phí đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách được bố trí tham gia đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở này khoảng gần 32,6 tỷ đồng.

Với trường hợp công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 mức phục cấp hiện hưởng. Với trường hợp dưới 15 năm, được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 0,5 mức phụ cấp hiện hưởng. 

Dự toán kinh phí hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác gần 89,9 tỷ đồng. Tất cả kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách thành phố.

Thực hiện : Thùy  Vân Hữu Ái