TPHCM giảm 30% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được TPHCM giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022. Theo thông báo của Cục Thuế thành phố thì kể cả đối tượng không được miễn, giảm tiền thuê đất, lẫn đối tượng đang được giảm theo quy định pháp luật cũng vẫn được giảm tiền thuê.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê (tính theo số tiền phải nộp) của năm 2022. Riêng số tiền thuê còn nợ của các năm trước 2022 sẽ không được giảm. Người thuê đất, thuê mặt nước cần nộp bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi trực tiếp hoặc điện tử đến cục thuế nơi có đất hoặc Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao…Thời gian nộp đến hết ngày 31-3 năm nay.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam