TPHCM hỗ trợ đến 18,7 triệu đồng cho lao động là Tiến sĩ

Tại Kỳ họp thứ 13 của HĐND TPHCM, đã có 50 nghị quyết được thông qua, bao gồm 9 NQ về triển khai thực hiện NQ 98 của Quốc hội. Trong đó, có nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP.HCM. Theo Nghị quyết này, TPHCM có hỗ trợ đến 18,7 triệu đồng/ tháng đối với người lao động là tiến sĩ.

Cụ thể, TP.HCM sẽ hỗ trợ về thu nhập bằng bốn lần mức lương tối thiểu vùng đối với người có trình độ tiến sĩ và tương đương. Thạc sĩ và trình độ tương đương được hỗ trợ bằng ba lần mức lương tối thiểu vùng. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ bằng hai lần mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng hiện tại ở TP.HCM tối thiểu là 4,68 triệu đồng/tháng. Như vậy, người có trình độ tiến sĩ và tương đương có thể được hỗ trợ hơn 18,7 triệu đồng/tháng. TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ về thu nhập được chi trả căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hiệu quả công việc. Cụ thể, trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được hưởng 100% mức thu nhập; hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng 80% mức thu nhập. Bên cạnh đó, Nghị quyết này cũng cho thấy sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao sẽ được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành được ưu tiên bồi dưỡng theo hướng trở thành nhà khoa học, được chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tỉnh trở lên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phương Thảo -

Hữu Ái