TP.HCM phát hiện 668 cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm trong công vụ

Theo Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được UBND TP.HCM gửi Thanh tra Chính phủ ngày 31/8, đã phát hiện 668 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6/2023, TP.HCM đã tiến hành 3.722 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Kết quả phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 98 tỷ đồng và gần 1.600 m2 đất. Từ đó, kiến nghị thu hồi gần 61 tỷ đồng và gần 1.600 m2 đất; kiến nghị xử lí khác về kinh tế hơn 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố kiến nghị xử lí hành chính 152 tổ chức và 899 cá nhân (trong đó có 688 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao); kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Trên cơ sở đó, TP.HCM đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 55,1 tỷ đồng. Đồng thời xử lý hành chính 104 tổ chức và 875 cá nhân; đã chuyển cơ quan điều tra 6 vụ trong đó có 2 vụ đã khởi tố.

(*) Nguồn: VOV

Nhật Linh