TPHCM: Rà soát các đơn vị tham gia dạy môn liên kết

Thành phố Hồ Chí Minh rà soát hồ sơ các đơn vị tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đây là thông tin được Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhằm chấn chỉnh các hoạt động này tại thành phố.

Theo đó, các đơn vị tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khoá gồm ngoại ngữ, kỹ năng sống, tin học sẽ được rà soát tất cả hồ sơ pháp lý. Sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng sẽ tiếp tục giám sát việc sử dụng giáo viên người nước ngoài, thực hiện chế độ chính sách, liên kết giáo dục, nhượng quyền thương mại các chương trình kỹ năng sống của tổ chức nước ngoài. Sở cũng cho biết: sẽ phối hợp với các đơn vị rà soát, đôn đốc việc kê khai giá. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam