TPHCM rà soát các trụ quảng cáo trái phép nằm trên hành lang giao thông

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cùng các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát lại toàn bộ các trụ quảng cáo trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tới trụ quảng cáo trái phép.

Theo đó, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức được yêu cầu khẩn trương phối hợp Sở Giao thông Vận tải  rà soát các trụ, bảng quảng cáo trái phép nằm trên hành lang đất giao thông...; đồng thời khảo sát các vị trí tiềm năng thực hiện trụ, bảng quảng cáo phù hợp, đáp ứng với các quy định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý, cấp phép tại địa phương. Từ đó, tạo thêm nguồn lực xã hội hóa các hoạt động của địa phương.

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 979 trụ pano tuyên truyền cổ động chính trị, an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại nằm trên hành lang đường bộ. Trong đó có 591 trụ quảng cáo có trước năm 2012, hiện có kinh phí cho thuê hơn 30 tỉ đồng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam