TPHCM sẽ thành lập trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 trong tháng 5

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm xác định mục tiêu, mô hình tổ chức, định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động của Trung tâm này trong thời gian tới, sáng 25/4, TPHCM đã tổ chức Hội thảo “ Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TPHCM, động lực mới cho phát triển bền vững".

Theo đó, trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0  TP.Hồ Chí Minh là trung tâm thứ 14 nằm trong mạng lưới trung tâm cách mạng công nghiệp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trung tâm sẽ tập trung vào tham vấn các cơ chế, chính sách đổi mới để đưa khoa học công nghệ vào đời sống. Trung tâm được đặt tại Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh. Đây là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia của Việt Nam, có vai trò chiến lược trong việc hình thành các ngành công nghiệp mũi nhọn thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vì vậy, trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tương tác với Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển bền vững cho TP. Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong Vùng Đông Nam bộ và cả nước trong thời gian tới.

Trung tâm hoạt động theo hình thức tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động như mô hình doanh nghiệp. Để gắn kết trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 với diễn đàn kinh tế thế giới, TP sẽ tổ chức các thành viên mạng lưới. Hiện trung tâm đang ở giai đoạn ươm tạo. Kế hoạch tới cuối tháng 5, UBND TPHCM sẽ xem xét để quyết định đề án chính thức thành lập Trung tâm. Tới tháng 9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM, trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ chính thức ra mắt.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thùy Vân -

Hữu Bình