TP. Hồ Chí Minh sẽ xây mới 14 chung cư cũ trong năm 2022

Đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ở nguy hiểm cấp D và khởi công, xây mới chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xác định trong năm 2022. Trong đó, thành phố dự kiến trong năm nay sẽ khởi công xây mới 14 chung cư cũ có từ trước năm 1975.

14 chung cư cũ cấp D (nguy hiểm, hư hỏng nặng) xây từ trước năm 1975 sẽ được khởi công xây mới trong năm 2022. Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp, đôn đốc các quận, huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời người dân; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp, bố trí nguồn vốn để triển khai.
 
Chương trình hành động chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ của Thành ủy TP.HCM đưa ra từ năm 2016 đến nay. Theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2020 TP.HCM sẽ cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới 237 chung cư (chiếm 50%) trong số 474 chung cư có trước năm 1975 bị xuống cấp, hư hỏng nhưng hiện mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới. Trong năm 2021, TP.HCM đã hoàn tất di dời dân tại 6 chung cư cũ và tháo dỡ 4 chung cư cũ.