TP.HCM tăng thêm gần 2.200 cán bộ

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch, 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

Nội dung này được HĐND TPHCM thông qua tại kỳ họp ngày 19/9, theo tờ trình đề án cơ cấu số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, xã, phường, thị trấn có từ 50.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND nhưng không quá ba; đồng thời tăng hai công chức và hai người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ngoài ra, địa bàn có từ 2.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trở lên hoạt động hoặc có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; hoặc diện tích tăng thêm đủ 100% mức quy định sẽ tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách.

Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách. Tổng cộng 2.184 người. Số lượng này được duy trì trong thời gian thành phố thực hiện Nghị quyết 98.

Dự toán tổng ngân sách cần bổ sung để bảo đảm chế độ, chính sách hàng năm đối với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tăng bổ sung mỗi năm là hơn 495 tỷ đồng.

(*) Nguồn: VnExpress

Hoàng Yến