TP.HCM thống nhất dừng tuyến buýt nhanh BRT gần 3.300 tỷ đồng

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án Phát triển giao thông xanh TP.HCM - dự án tuyến xe buýt nhanh (BRT) số 1 tổng mức đầu tư gần 3.300 tỉ đồng.

Thông tin này được UBND TP.HCM nêu trong báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển Giao thông xanh TPHCM.

Dự án Phát triển Giao thông xanh TP.HCM - dự án tuyến xe buýt nhanh (BRT) số 1 của T.PHCM - được Thủ tướng phê duyệt năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 156 triệu USD (sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới - World Bank). Thời gian thực hiện dự án 5 năm (từ năm 2014 đến năm 2019).

Tuy nhiên, sau nhiều năm chậm trễ, cuối năm 2020, UBND TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BRT số 1, trong đó vốn vay ODA của WB giảm còn hơn 121,2 triệu USD (tương đương hơn 2.849 tỉ đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn gần 423 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2023.

Theo UBND TP.HCM, World Bank có thư ngày 27/9/2022 và thư ngày 15/6/2023 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về ngừng thực hiện dự án này. Đến ngày 24/7, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có thông báo kết luận về việc thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án theo đề nghị của World Bank.

(*) Nguồn: VTV

Việt Bắc